ПРОМОТИВНА ПОНУДА Ivoclar Digital CAD CAM
со 3Shape scanner
Едукативен центар
на Промедика (ПЕЦ)
Техничката опременост на ПЕЦ се карактеризира со
најсовремена видео и аудио технологија за
одржување на едукативни предавања, презентации
и промоции.
Стоматологија | Промедика2022-04-19T14:50:32+00:00

ПРОДУКТИ

ПОВЕЌЕ
ИНФОРМАЦИИ

jQuery.noconflict(true);

Едукативен центар
на Промедика (ПЕЦ)

Техничката опременост на ПЕЦ се карактеризира со
најсовремена видео и аудио технологија за
одржување на едукативни предавања, презентации
и промоции.

ПОВЕЌЕ
jQuery.noconflict(true);

НОВОСТИ

ПОВЕЌЕ

Title

Go to Top