ПРОМЕДИКА ФАРМ СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА ПРОДАВНИЦА ПРОИЗВОДИ ЗА ТРЕТМАН НА РАНИ ПРОМЕДИКА ФАРМ
ПРОМЕДИКА ФАРМ ПОМАГАЛА ЗА ИНКОНТИНЕНЦИЈА

ПРОДУКТИ

Slide СПЕЦИЈАЛИЗИРАНА
ПРОДАВНИЦА
ПРИЈАВИ ЗА НАС

Аптеката Промедика фарм - специјализирана
продавница за ортопедски помагала, се бави
со промет на ортопедски медицински
помагала. Со тоа се подобрува достапноста на
нашите производи до пациентите.

Аптеката Промедика фарм е посебна организациона единица со основна дејност промет на мало со лекови и медицински помагала.

Вида Мијалковска
Дипломиран фармацевт

Биљана Костовска
Фармацевтски техничар

Маја Петрова
Фармацевтски техничар

Промедика Фарм
Ул. Св. Кирил и Методиј бр. 50
п.фах 122, 1000 Скопје

+389 2 3248 448
+389 2 3248 426

Работно време:
пон-петок 08:00-20:00
сабота 09:00-14:00